Bitte warten...

{{var product.name}}


Continue shopping
View cart & checkout

{{var product.name}}


Continue shopping
View cart & checkout

Norway - Prohibited research chemicals

Stoffnavn Internasjonal regulering Forbudt etter § 5 Unntak og spesielle bestemmelser
1-(3-Klorfenyl)-piperazin (mCPP) Forbudt etter § 5
1, 4-Butandiol
1-Benzylpiperazin (BZP) P II Forbudt etter § 5
1-Fenyl-2-(1-metyletylamino)pentan-1-on Forbudt etter § 5
5-IT* Forbudt etter § 5
2C-B* P II Forbudt etter § 5
2C-B-fly Forbudt etter § 5
2C-B-NBoMe P I Forbudt etter § 5
2C-C
2C-C-NBoMe P I Forbudt etter § 5
2C-D
2C-D-NBoMe
2C-E
2C-G-NBOMe Forbudt etter § 5
2C-H-NBOMe Forbudt etter § 5
2C-I
2C-I-NBoMe P I Forbudt etter § 5
2C-P
2C-T-2
2C-T-4
2C-T-7
2-Cl-4,5-MDMA Forbudt etter § 5
2-CMC Forbudt etter § 5
2-(Etylamino)propiofenon Forbudt etter § 5
2-FMA Forbudt etter § 5
2-FMC Forbudt etter § 5
2-MEC Forbudt etter § 5
2-metylamino-1-fenylheksan-1-on Forbudt etter § 5
2-MMC Forbudt etter § 5
2,3-DMMC Forbudt etter § 5
2,4-DMMC Forbudt etter § 5
2,4-DMPPP Forbudt etter § 5
3-CEC Forbudt etter § 5
3-CMC Forbudt etter § 5
3-Desoksy-MDPV; se 5-DBFPV
3-FA Forbudt etter § 5
3-FMC Forbudt etter § 5
3-MAM
3-MEC Forbudt etter § 5
3-MeOMC Forbudt etter § 5
3-Metylfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
3-Metyltiofentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
3-MMC Forbudt etter § 5
3,4-Dimetoksy-α-PHP Forbudt etter § 5
3,4-DMA Forbudt etter § 5
3,4-DMMC
4-AcO-DET
4-AcO-DIPT
4-AcO-DMT
4-AcO-MET Forbudt etter § 5
4-AcO-MIPT
4-BMC Forbudt etter § 5
4-CA Forbudt etter § 5
4-CEC Forbudt etter § 5
4-CIC Forbudt etter § 5
4-CMA Forbudt etter § 5
4-CMC Forbudt etter § 5
4-FEC Forbudt etter § 5
4-Fluoramfetamin Forbudt etter § 5
4-fluor-N-isopropylnorpentedron Forbudt etter § 5
4-fluorpentedron Forbudt etter § 5
4-FMA Forbudt etter § 5
4-FMC
4-HO-DET
4-HO-MET
4-HO-MIPT
4-hydroksymetkatinon Forbudt etter § 5
4-klor-α-PPP Forbudt etter § 5
4-MA
4-MEC
4-Me-MABP Forbudt etter § 5
4-MeO-α-PVP Forbudt etter § 5
4-Metyl-α-etylaminopentiofenon Forbudt etter § 5
4-metylbufedron; se 4-Me-MABP
4-Metylmetkatinon (mefedron) P II Forbudt etter § 5
4-MMA Forbudt etter § 5
4-MTA* P I Forbudt etter § 5
4-Propoksy-3,5-DMPEA Forbudt etter § 5
4,4'-DMAR P II Forbudt etter § 5
4Br-α-PPP Forbudt etter § 5
4Br-α-PVP Forbudt etter § 5
4F-α-PHP Forbudt etter § 5
4F-α-POP Forbudt etter § 5
4F-α-PVP Forbudt etter § 5
4F-PBP Forbudt etter § 5
5-DBFPV Forbudt etter § 5
5-MAPDB Forbudt etter § 5
5-MAPDI Forbudt etter § 5
5-MeO-DIPT
5-MeO-DMT
5-MeO-EIPT Forbudt etter § 5
5-MeO-MET
5-MeO-MIPT
5-Metoksymetylon; se bk-MMDMA
6-MAM
6-metoksy-MDA Forbudt etter § 5
α-Dimetylaminopentiofenon Forbudt etter § 5
α-EPP Forbudt etter § 5
α-Metylfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
α-Metyltiofentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
α-PBP
α-PEP
α-PHP Forbudt etter § 5
α-PHPP Forbudt etter § 5
α-PNP Forbudt etter § 5
α-POP Forbudt etter § 5
α-PPP Forbudt etter § 5
α-PVP P II Forbudt etter § 5
α-TMT Forbudt etter § 5
Acetorphinum N I Forbudt etter § 5
Acetyl-α-metylfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
Acetyldihydrocodeinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Acetylfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
Acetylmethadolum N I
AH-7921* N I Forbudt etter § 5
Alfentanilum N I
Allyleskalin
Allylprodinum N I
Allobarbitalum P IV
Alphacetylmethadolum N I
Alphameprodinum N I
Alphamethadolum N I
Alphaprodinum N I
Alprazolamum P IV
AM-2201* P II Forbudt etter § 5
AM-2201 kloranalog
AM679 Forbudt etter § 5
AM-694
Amineptin P II
Aminorex P IV Forbudt etter § 5
Amobarbitalum P III
Amphepramonum P IV
Amphetaminum P II Forbudt etter § 5 Tillatelse til rekvirering, se § 5
Anileridinum N I
Aprobarbitalum
β-Hydroksy-3-metylfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
β-Hydroksyfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
Barbitalum P IV
BDB Forbudt etter § 5
Bentazepam
Benzethidinum N I
Benzoylekgonin
Benzphetaminum P IV Forbudt etter § 5
Benzylmorphinum N I
Betacetylmethadolum N I
Betameprodinum N I
Betamethadolum N I
Betaprodinum N I
Bezitramidum N I
bk-3,4-MDPA Forbudt etter § 5
bk-6-metoksy-MDMA Forbudt etter § 5
bk-IVP Forbudt etter § 5
bk-DMBDB
Bk-MBDB* Forbudt etter § 5
bk-MDDMA
bk-MDEA Forbudt etter § 5
bk-MDMA P II Forbudt etter § 5
bk-MMDMA Forbudt etter § 5
bk-PBDB
bk-PMMA
Brolamfetamin (DOB* ) P I Forbudt etter § 5
Bromazepamum P IV
Brombenzo-difuranyl-isopropylamin (Bromo-Dragonfly) Forbudt etter § 5
Brotizolam P IV
Bufedron; se MABP
Bufoteninum Forbudt etter § 5
Buprenorphine; se buprenorphinum
Buprenorphinum P III
Butobarbitalum P IV
Butalbitalum P III
Butylon; se bk-MBDB
Camazepamum P IV
Cannabis (Med cannabis menes de overjordiske deler av alle vekster av slekten cannabis (unntatt frøene), hvis harpiksen ikke er ekstrahert.) N I+IV Forbudt etter § 5
Cannabisharpiks N I+IV Forbudt etter § 5
Catha edulis Forbudt etter § 5
Cathinum P III
Cathinonum P I Forbudt etter § 5
Cetobemidonum N I+IV
Chlordiazepoxidum P IV
Chlorphenterminum Forbudt etter § 5
Clobazamum P IV
Clobenzorexum
Clonazepamum P IV
Clonitazenum N I
Clorazepatum P IV
Clotiazepamum P IV
Cloxazolamum P IV
Cocablad N I
Cocainum N I
Codeinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Codeinum-N-oxidum
Codoximum N I
CP 47,497
CP 47,497 C8-homolog Forbudt etter § 5
CP 55,940 Forbudt etter § 5
Cyclobarbitalum P III
Delorazepamum P IV
Desomorphinum N I+IV Forbudt etter § 5
DET* P I Forbudt etter § 5
Dexamphetaminum P II Forbudt etter § 5 Tillatelse til rekvirering, se § 5
Dextromoramidum N I
Dextropropoxyphenum N I+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Diacetylmorphinum; se heroin
Diampromidum N I
Diazepamum P IV
Dibutylon; se bk-DMBDB
Diethylthiambutenum N I
Difenoxinum N I
Dihydrocodeinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Dihydroetorphine N I
Dihydromorphinum N I
Dimenoxadolum N I
Dimepheptanolum N I
Dimethylthiambutenum N I
Dioxaphetyli butyras N I
Diphenoxylatum N I+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Dipipanonum N I
DIPT
DL-4662 Forbudt etter § 5
DMA* P I Forbudt etter § 5
DMHP* P I Forbudt etter § 5
DMT* P I Forbudt etter § 5
DOB* ; se brolamfetamin
DOC
DOET* P I Forbudt etter § 5
DOI
DOM* P I Forbudt etter § 5
DOPR Forbudt etter § 5
DPT
Drotebanolum N I
Ecgoninum N I
Efylon; se N-Etylpentylon
Eskalin
Estazolamum P IV
Ethclorvynolum P IV
Ethinamatum P IV
Ethyl loflazepatum P IV
Etylon; se bk-MDEA
N-Ethylamphetaminum; se etilamfetaminum
Ethylmethylthiam-butenum N I
Ethylmorphinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Eticyclidinum (PCE* ) P I Forbudt etter § 5
Etilamfetaminum P IV
Etonitazenum N I
Etorphinum N I Forbudt etter § 5
Etoxeridinum N I
Etryptamin P I Forbudt etter § 5
Etylkatinon
Fenazepam P IV
Fencamfaminum P IV
Fenetyllinum P II Forbudt etter § 5
Fenfluraminum
Fenproporexum P IV
Fentanylum N I
Flefedron; se 4-FMC
Fludiazepamum P IV
Flunitrazepamum P III
Flurazepamum P IV
Furethidinum N I
Gammabutyrolakton (GBL)
Gammahydroksybutyrat (GHB*) P II
Glutethimidum P III
Halazepamum P IV
Haloxazolamum P IV
Heksedron; se 2-metylamino-1-fenylheksan-1-on
Heptabarbitalum
Heroin N I+IV Forbudt etter § 5
Hexobarbarbitalum
Hydrocodonum N I
Hydromorphinolum N I
Hydromorphonum N I
Hydroxypethidinum N I
Isomethadonum N I
JWH-007
JWH-011
JWH-015
JWH-016
JWH-018* P II Forbudt etter § 5
JWH-019
JWH-020
JWH-022
JWH-030
JWH-031
JWH-047
JWH-048
JWH-071
JWH-072
JWH-073* Forbudt etter § 5
JWH-081* Forbudt etter § 5
JWH-098
JWH-116
JWH-120
JWH-122* Forbudt etter § 5
JWH-145
JWH-147
JWH-148
JWH-149
JWH-164
JWH-166
JWH-167
JWH-171
JWH-175
JWH-176
JWH-180
JWH-181
JWH-182
JWH-184
JWH-185
JWH-192
JWH-193
JWH-194
JWH-195
JWH-196
JWH-197
JWH-198
JWH-199
JWH-200
JWH-201
JWH-203* Forbudt etter § 5
JWH-205
JWH-210* Forbudt etter § 5
JWH-250* Forbudt etter § 5
JWH-251
JWH-308 Forbudt etter § 5
JWH-368 Forbudt etter § 5
JWH-398
Ketazolamum P IV
Ketobemidone; se cetobemidonum
Khat, se Catha edulis
Klefedron; se 4-CMC
Klofedron; se 3-CMC
Koka-blad, se Coca blad
Lefetaminum P IV Forbudt etter § 5
Levamphethaminum P II Forbudt etter § 5
Levomethamphetaminum P II Forbudt etter § 5
Levomethorphanum N I
Levomoramidum N I
Levophenacylmor-phanum N I
Levorphanolum N I
Lisdexamfetaminum Forbudt etter § 5 Tillatelse til rekvirering, se § 5
Loprazolamum P IV
Lorazepamum P IV
Lormetazepamum P IV
LSD, se Lysergidum
Lysergidum P I Forbudt etter § 5
MABP
MAL Forbudt etter § 5
MAM-2201
MAM-2201 kloranalog Forbudt etter § 5
Mazindolum P IV Forbudt etter § 5
MBDB* Forbudt etter § 5
mCPP; se 1-(3-klorfenyl)-piperazin
MDA* ; se tenamfetamin
MDMA* P I Forbudt etter § 5
MDPPP Forbudt etter § 5
MDPV P II Forbudt etter § 5
Mecloqualonum P II
Medazepamum P IV
Mefedron; se 4-metylmetkatinon
Mefenorexum P IV
Meprobamatum P IV
Mescalinum P I Forbudt etter § 5
Mesocarb P IV Forbudt etter § 5
MET
Metazocinum N I
Metedron; se bk-PMMA
Methadonum N I
Methadonum-intermediat N I
Methcathinon P I Forbudt etter § 5
Methamphetaminum P II Forbudt etter § 5
Methaqualonum P II
Metharbithalum
Methohexitalum
Methylaminorex P I Forbudt etter § 5
Methyldesorphinum N I Forbudt etter § 5
Methyldihydromorphinum N I
Methylphenidatum P II Forbudt etter § 5 Tillatelse til rekvirering, se § 5
Methylphenobarbitalum P IV
Methyprylonum P IV
Metoksetamin P II Forbudt etter § 5
Metoponum N I
Metylallyleskalin; se MAL
Metylon; se bk-MDMA
Midazolam P IV
MMDA-2; se 6-metoksy-MDA
MMDA* P I Forbudt etter § 5
Moramidum-intermediat N I
Morpheridinum N I
Morphinum N I
Morphinum-N-oxidum N I
Morphinum methobromidum og andre 5-verdige nitrogen-morfinderivater N I
MT-45 N I Forbudt etter § 5
MPPP* N I+IV Forbudt etter § 5
Myrophinum N I
NEB
N-etyltenamfetamin P I Forbudt etter § 5
N-Etylheksedron Forbudt etter § 5
N-Etylpentylon Forbudt etter § 5
N-hydroksytenamfetamin P I Forbudt etter § 5
N-Metyl-bk-MMDA-2; se bk-6-metoksy-MDMA
Nicocodinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Nicodicodinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Nicomorphinum N I
Nimetazepamum P IV
Nitrazepamum P IV
Noracymethadolum N I
Norcodeinum N II+III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Nordazepamum P IV
Norlevorphanolum N I
Normethadonum N I
Normorphinum N I
Norpipanonum N I
Norpseudoephedrinum, se Cathinum
Opium N I
Oripavin N I
Oxazepamum P IV
Oxazolamum P IV
Oxycodonum N I
Oxymorphonum N I
Panaeolus cyanescens (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.) Forbudt etter § 5
Para-fluorfentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
Parahexyl P I Forbudt etter § 5
Para-metoksy-metamfetamin (PMMA) P I Forbudt etter § 5
PCE* ; se eticyclidinum
PCPY* ; se rolicyclidinum
PEPAP* N I+IV Forbudt etter § 5
Pemoline P IV
Pentazocinum P III
Pentedron
Pentobarbitalum P III
Pentylon Forbudt etter § 5
Pethidinum N I
Pethidinum - intermediat A, B og C N I
Phenadoxonum N I
Phenampromidum N I
Phenazocinum N I
Phencyclidinum P II Forbudt etter § 5
Phendimetrazinum P IV Forbudt etter § 5
Phenmetrazinum P II
Phenobarbitalum P IV
Phenomorphanum N I
Phenoperidinum N I
Phenterminum P IV Forbudt etter § 5
PHP, se rolicyclidinum
Pholcodinum N II + III Unntak fra sertifikatkrav, se § 10
Piminodinum N I
Pinazepamum P IV
Pipradrolum P IV Forbudt etter § 5
Piritramidum N I
PMA* P I Forbudt etter § 5
PMMA se para-metoksy- metamfetamin
Poppy straw N I
Prazepamum P IV
Proheptazinum N I
Properidinum N I
Propiramum N II
Propylon; se bk-3,4-MDPA
Proskalin; se 4-Propoksy-3,5-DMPEA
Psilocinum P I Forbudt etter § 5
Psilocybe cubensis (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.) Forbudt etter § 5
Psilocybe semilanceata (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.) Forbudt etter § 5
Psilocybinum P I Forbudt etter § 5
PV9; se a-POP
Pyrovaleronum P IV
RCS-4
RCS-4
4-hydroksyfenylanalog
RCS-4-C4
Racemethorphanum N I
Racemoramidum N I
Racemorphanum N I
Remifentanil N I
Rolicyclidinum (PCPY* ) P I Forbudt etter § 5
Secbutabarbitalum P IV
Secobarbitalum P II
Sopper med innhold av psilocybin eller psilocin (Herunder bl.a. soppsporer og dyrkede, tørkede eller på annen måte bearbeidede sopper.) Forbudt etter § 5
SPA; se lefetaminum
Spiss fleinsopp; se Psilocybe semilanceata
STP* ; se DOM*
Sufentanilum N I
Tapentadol
TCP* ; se tenocyclidinum
Temazepamum P IV
Tenamfetamin (MDA* ) P I Forbudt etter § 5
Tenocyclidinum P I Forbudt etter § 5
Tetrahydrocannabinolum P II Forbudt etter § 5
Tetrazepamum P IV
Thebaconum N I
Thebainum N I
Thiopentalum
TH-PHP Forbudt etter § 5
TH-PVP Forbudt etter § 5
Tilidinum N I
Tiofentanyl N I+IV Forbudt etter § 5
TMA* P I Forbudt etter § 5
Triazolamum P IV
Trimeperidinum N I
Valmuehalm; se poppy straw
Vinylbarbitalum P IV
Zipeprol P II Forbudt etter § 5
Zolpidem P IV
* Kjemisk betegnelse - se etter tabellen.

 

Kjemiske betegnelser:

2-Cl-4,5-MDMA 2-klor-4,5-metylendioksymetamfetamin
2-CMC 2-klormetkatinon
2-FMA 2-fluormetamfetamin
2-FMC 2-fluormetkatinon
2-MEC 2-metyl-N-etylkatinon
2-MMC 2-metylmetkatinon
2C-B 2,5-dimetoksy-4-bromfenetylamin
2C-B-fly 8-brom-2,3,6,7-tetrahydro-benzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-etanamin
2C-B-NBoMe 2,5-dimetoksy-4-brom-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-C 2,5-dimetoksy-4-klorfenetylamin
2C-C-NBoMe 2,5-dimetoksy-4-klor-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylfenetylamin
2C-D-NBoMe 2,5-dimetoksy-4-metyl-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-E 2,5-dimetoksy-4-etylfenetylamin
2C-G-NBOMe 2,5-dimetoksy-3,4-dimetyl-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-H-NBOMe 2,5-dimetoksy-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodfenetylamin
2C-I-NBoMe 2,5-dimetoksy-4-jod-N-(2-metoksybenzyl)fenetylamin
2C-P 2,5-dimetoksy-4-propylfenetylamin
2C-T-2 2,5-dimetoksy-4-etyltiofenetylamin
2C-T-4 2,5-dimetoksy-4-isopropyltiofenetylamin
2C-T-7 2,5-dimetoksy-4-propyltiofenetylamin
2,3-DMMC 2,3-dimetylmetkatinon
2,4-DMMC 2,4-dimetylmetkatinon
2,4-DMPPP 1-(2,4-dimetylfenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-on
3-CEC 3-kloretkatinon
3-CMC 3-klormetkatinon
3-FA 3-fluoramfetamin
3-FMC 3-fluormetkatinon
3-MAM 3-acetylmorfin
3-MEC 3-metyl-N-etylkatinon
3-MeOMC 3-metoksymetkatinon
3-MMC 3-metylmetkatinon
3,4-DMA 3,4-dimetoksyamfetamin
3,4-DMMC 3,4-dimetylmetkatinon
4-AcO-DET 4-acetoksy-N, N-dietyltryptamin
4-AcO-DIPT 4-acetoksy-N, N-diisopropyltryptamin
4-AcO-DMT 4-acetoksy-N, N-dimetyltryptamin
4-AcO-MET 4-acetoksy-N-metyl-N-etyltryptamin
4-AcO-MIPT 4-acetoksy-N-metyl-N-isopropyltryptamin
4-BMC 4-brommetkatinon
4-CA 4-kloramfetamin
4-CEC 4-kloretkatinon
4-CIC 4-klorisopropylkatinon
4-CMA 4-klormetamfetamin
4-CMC 4-klormetkatinon
4-fluor-N-isopropylnorpentedron 1-(4-fluorfenyl)-2-(1-metyletylamino)pentan-1-on
4-fluorpentedron 4-fluor-α-metylaminovalerofenon
4-FEC 4-fluoretkatinon
4-FMA 4-fluormetamfetamin
4-FMC 4-fluormetkatinon
4-klor-α-PPP 4-klor-α-pyrrolidinopropiofenon
4-HO-DET 4-hydroksy-N, N-dietyltryptamin
4-HO-MET 4-hydroksy-N-metyl-N-etyltryptamin
4-HO-MIPT 4-hydroksy-N-metyl-N-isopropyltryptamin
4-MA 4-metylamfetamin
4-MEC 4-metyl-N-etylkatinon
4-MeO-α-PVP 4-metoksy-α-pyrrolidinovalerofenon
4-Me-MABP 4-metyl-a-metylaminobutyrofenon
4-MMA 4-metylmetamfetamin
4-MTA 4-metyltioamfetamin
4-Propoksy-3,5-DMPEA 4-propoksy-3,5-dimetoksyfenetylamin
4,4'-DMAR para-metyl-4-metylaminorex (4,4'-dimetylaminorex)
4Br-α-PPP 4-brom-α-pyrrolidinopropiofenon
4Br-α-PVP 4-brom-α-pyrrolidinovalerofenon
4F-α-PHP 4-fluor-α-pyrrolidinoheksanofenon
4F-α-POP 4-fluor-α-pyrrolidinooktafenon
4F-α-PVP 4-fluor-α-pyrrolidinovalerofenon
4F-PBP 4-fluor-α-pyrrolidinobutyrofenon
5-DBFPV 5-dihydrobenzofuranpyrovaleron
5-IT 5-(2-aminopropyl)indol
5-MAPDB 1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin
5-MAPDI 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-N-metylpropan-2-amin
5-MeO-DIPT 5-metoksy-N, N-diisopropyltryptamin
5-MeO-DMT 5-metoksy-N, N-dimetyltryptamin
5-MeO-EIPT 5-metoksy-N-etyl-N-isopropyltryptamin
5-MeO-MET 5-metoksy-N-metyl-N-etyltryptamin
5-MeO-MIPT 5-metoksy-N-metyl-N-isopropyltryptamin
6-MAM 6-acetylmorfin
6-Metoksy-MDA 6-metoksy-3,4-metylendioksyamfetamin
α-EPP α-etylaminopentiofenon
α-PBP α-pyrrolidinobutyrofenon
α-PEP α-pyrrolidinoenantofenon
α-PHP α-pyrrolidinoheksanofenon
α-PHPP α-pyrrolidinoheptofenon
α-PNP 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on
α-POP a-pyrrolidinooktafenon
α-PPP α-pyrrolidinopropiofenon
α-PVP α-pyrrolidinovalerofenon
α-TMT a-N,N-trimetyltryptamin
AH-7921 3,4-diklor-N-((1-(dimetylamino)sykloheksyl)metyl)benzamid
Allyleskalin 3,5-dimetoksy-4-(allyloksy)fenetylamin
AM-2201 (1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
AM-2201 kloranalog (1-(5-klorpentyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
AM-679 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2-jodfenyl)metanon
AM-694 (1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl)(2-jodfenyl)metanon
Amineptin 7-((10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-syklohepten-5-yl)amino)heptansyre
BDB benzodioksolylbutanamin
bk-3,4-MDPA β-keto-3,4-metylenedioksypropylamfetamin
bk-6-Metoksy-MDMA β-keto-6-metoksy-3,4-metylendioksymetamfetamin
bk-DMBDB β-keto-dimetylbenzodioksolylbutanamin
bk-IVP 1-(2,3-dihydro-1-inden-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on
bk-MBDB β-keto-metylbenzodioksolylbutanamin
bk-MDEA β-keto-metylendioksy-N-etylamfetamin
bk-MDDMA β-keto-3,4-metylendioksydimetylamfetamin
bk-MDMA β-keto-3,4-metylendioksymetamfetamin
bk-MMDMA β-keto-5-metoksy-3,4-metylendioksymetamfetamin
bk-PBDB β-keto-N-propylbenzodioksolylbutanamin
bk-PMMA β-keto-para-metoksymetamfetamin
CP 47,497 Cannabisykloheksanol
CP-47,497 C8-homolog 2-(3-hydroksysykloheksyl)-5-(2-metylnonan-2-yl)fenol
CP 55,940 2-(5-hydroksy-2-(3-hydroksypropyl)-sykloheksyl)-5-(2-metyloktan-2-yl)fenol
DET N,N-dietyltryptamin
DIPT N,N-diisopropyltryptamin
DL-4662 1-(3,4-dimetoksyfenyl)-2-(etylamino)pentan-1-on
DMA 2,5-dimetoksyamfetamin
DMHP dimetylheptylpyran
DMT N,N-dimetyltryptamin
DOB 2,5-dimetoksy-4-bromamfetamin
DOC 2,5-dimetoksy-4-kloramfetamin
DOI 2,5-dimetoksy-4-jodamfetamin
DOET 2,5-dimetoksy-4-etylamfetamin
DOM/STP 2,5-dimetoksy-4-metylamfetamin
DOPR 2,5-dimetoksy-4-propylamfetamin
DPT N,N-dipropyltryptamin
Eskalin 3,5-dimetoksy-4-etoksyfenetylamin
GHB γ-hydroksybutyrat
JWH-007 (2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-011 (1-(heptan-2-yl)-2-metyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-015 (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-016 (1-butyl-2-metyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-018 naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-019 (1-heksyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-020 (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-022 naftalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-030 naftalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-031 (1-heksyl-1H-pyrrol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-047 (1-butyl-2-metyl-1H-indol-3-yl)(7-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-048 (2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(7-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-071 (1-etyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-072 naftalen-1-yl(1-propyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-073 (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-081 (4-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-098 (4-metoksynaftalen-1-yl)(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-116 (2-etyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-120 (4-metylnaftalen-1-yl)(1-propyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-122 (4-metylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-145 naftalen-1-yl(1-pentyl-5-fenyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-147 (1-heksyl-5-fenyl-1H-pyrrol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-148 (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-149 (2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-164 (7-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-166 (6-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-167 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-fenyletan-1-on
JWH-171 (Z)-1-((3-pentyl-1H-inden-1-yliden)metyl)naftalen
JWH-175 3-(naftalen-1-ylmetyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-176 (E)-1-((3-pentyl-1H-inden-1-yliden)metyl)naftalen
JWH-180 (1-propyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-181 (2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-182 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaftalen-1-yl)metanon
JWH-184 3-((4-metylnaftalen-1-yl)metyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-185 3-((4-metoksynaftalen-1-yl)metyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-192 4-(2-(3-((4-metylnaftalen-1-yl)metyl)-1H-indol-1-yl)etyl)morfolin
JWH-193 (4-metylnaftalen-1-yl)(1-(2-morfolinoetyl)-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-194 2-metyl-3-((4-metylnaftalen-1-yl)metyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-195 4-(2-(3-(naftalen-1-ylmetyl)-1H-indol-1-yl)etyl)morfolin
JWH-196 2-metyl-3-(naftalen-1-ylmetyl)-1-pentyl-1H-indol
JWH-197 3-((4-metoksynaftalen-1-yl)metyl)-2-metyl-1-pentyl-1H-indol
JWH-198 (4-metoksynaftalen-1-yl)(1-(2-morfolinoetyl)-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-199 4-(2-(3-((4-metoksynaftalen-1-yl)metyl)-1H-indol-1-yl)etyl)morfolin
JWH-200 (1-(2-morfolinoetyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)metanon
JWH-201 2-(4-metoksyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etan-1-on
JWH-203 2-(2-klorfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etan-1-on
JWH-205 1-(2-metyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-fenyletan-1-on
JWH-210 (4-etylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
JWH-250 2-(2-metoksyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etan-1-on
JWH-251 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(o-tolyl)etan-1-on
JWH-308 naftalen-1-yl(5-(4-fluorfenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-368 naftalen-1-yl(5-(3-fluorfenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)metanon
JWH-398 (4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
MABP α-metylaminobutyrofenon
MAL 3,5-dimetoksy-4-(metylallyloksy)fenetylamin
MAM-2201 (1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
MAM-2201 kloranalog (1-(5-klorpentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metylnaftalen-1-yl)metanon
MBDB metylbenzodioksolylbutanamin
MDA 3,4-metylendioksyamfetamin
MDMA 3,4-metylendioksymetamfetamin
MDPPP 3,4-metylendioksy-α-pyrrolidinopropiofenon
MDPV 3,4-metylendioksypyrovaleron
MET N-metyl-N-etyltryptamin
MMDA 5-metoksy-3,4-metylendioksyamfetamin
MPPP 1-metyl-4-fenylpiperidin-4-yl propionat
MT-45 1-sykloheksyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin
NEB N-etylbufedron
N-Etylheksedron 2-(etylamino)-1-fenylheksan-1-on
N-Etylpentylon 1-(1,3-benzodioksol-5-yl)-2-(etylamino)-1-pentanon
PCE N-etyl-1-fenylsykloheksanamin
PCPY/PHP 1-(1-fenylsykloheksyl)pyrrolidin
Pentedron α-metylaminovalerofenon
Pentylon 1-(1,3-benzodioksol-5-yl)-2-(metylamino)-2-pentanon
PEPAP 1-fenetyl-4-fenylpiperidin-4-yl acetat
PMA para-metoksyamfetamin
RCS-4 (4-metoksyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
RCS-4
4-hydroksyfenylanalog
(4-hydroksyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
RCS-4-C4 (1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-metoksyfenyl)metanon
TCP 1-(1-(2-tienyl)sykloheksyl)piperidin
TH-PHP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)heksan-1-on
TH-PVP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on
TMA 3,4,5-trimetoksyamfetamin
Hinterlasse eine Antwort