Cannabinoid

Cannabinoids xảy ra trong tự nhiên, và cũng có nhiều cannabinoids là những gì được sản xuất tổng hợp . Nổi tiếng nhất tự nhiên cannabinoid là THC được bao gồm trong vải gai cần sa. Vải gai cần sa trong Umgangsspache cũng gọi là cỏ hoặc hashish. Stoners như vậy nóng người tiêu dùng của gai dầu.
Tổng hợp cannabinoids được, Tuy nhiên, trong các mức cao pháp lý được tìm thấy và từ nhà sản xuất hàng năm tối ưu hóa để có được xung quanh quy phạm pháp luật cấm đoán.
Xin lưu ý rằng nó là nghiên cứu hóa chất - tất cả cannabinoids không được bán để sử dụng trên con người hoặc động vật.

Items 1 to 9 of 34 total

per page

Items 1 to 9 of 34 total

per page

Please wait...