Please wait...

{{var product.name}}


Continue shopping
View cart & checkout

{{var product.name}}


Continue shopping
View cart & checkout

New

Ở đây bạn sẽ tìm thấy dẫn xuất chất kích thích mới từ nhóm của Cathinone hoặc Ampehtamin . Các hóa chất này có thể có ứng dụng tính chất kích thích và phấn khích OffLabel. Bởi vì chất kích thích mới đó là hợp pháp trong hầu hết các nước. Xin lưu ý rằng các chất không phải trên tiêu thụ nên được bán không phải và cũng không được tiêu thụ tại rủi ro của riêng bạn! Involves nghiên cứu hóa chất mà kém hiểu và do đó ít để an toàn gọi (y tế) điều trị.

Items 1 to 9 of 15 total

per page

Items 1 to 9 of 15 total

per page